Torsdag 1. februar hadde ordfører og rådmann innkalt til folkemøte for å få innspill fra befolkningen til arbeidet med nye helse og omsorgsplan. Det var godt oppmøte, hele 35 personer, og gjennom gruppearbeid og diskusjoner ble det gitt mange nyttige innspill til det videre arbeidet. Prosessen med utarbeidelse av ny plan skal foregår frem til høsten 2018.

Torsdag 1.februar kl.18:30 – 21:00 arrangerer Værøy kommune folkemøte i kommunehuset. 

Oversikt over tømming og sortering av avfall i Værøy kommune.

 

På grunn av dårlig vær holder Skardsura avfallsmottak stengt i dag.

 

Plan over kontordager på Værøy for våren 2018.

Bufetat ved familievernet har laget «Juleråd til skilte foreldre» om hvordan håndtere julefeiringen når dere har felles barn, men ikke bor sammen. 

"Det vil ikke bli gjennomført ordinær rutetur på julaften i år.

Vi vurderer derfor å sette opp to ruteturer lillejulaften for å ivareta behovet til våre passasjerer,
dersom det er behov for dette.

Passasjerer som har behov for å reise på lillejulaften, bes ta kontakt med Lufttransport på tlf. 754 31800,
eller mail vse@lufttransport.no, innen den 20.desember.

Dette for at vi må planlegge i forhold til security og handling ved en evt. ekstratur.
 

Vi benytter anledningen til å ønske våre passasjerer en riktig god jul!"

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 28.november budsjett for 2018, og økonomiplan 2018-2021.
Kommunestyret behandler saken 18.desember.

 

03. desember samles vi som vanlig ved Paviljongen for å markere første søndag i advent.

Værøy kommune deler ut lokale folkehelsemidler til helsefremmende prosjekter og tiltak.