Fysioterapeuten har ferie fra 7.8-18.8, og holder stengt i denne perioden.

Vi har dessverre problemer med søkefunksjonen for barnehageplass.

Vi må derfor be alle som ønsker barnehageplass for barnehageåret 2017/2018
om å sende søknad på e-post til eirin.christensen@varoy.kommune.no.

Dette på grunn av ferieavvikling.

Mandag 12.juni mottok ordføreren resultatet av underskriftskampanjen til kommunestyrerepresentatene Asbjørn Myklebust og Jim Eilertsen.

Kjell Olsen, Fritz Ottar Olsen og Steinar Torsteinsen er også initiativtakere bak kampanjen for å bevare og restaurere gammelskola.

Ordføreren takker for arbeidet som er nedlagt i denne kampanjen og ser det som et viktig bidrag i besluttningsfasen.

Det var i alt 111 personer som skrev under på denne kampanjen.
 

Oppfordring fra ordføreren i Værøy kommune:

 

 

Vi inviterer herved interesserte kunstnere, brukskunstnere og kunsthåndverkere å stille ut under årets Værøydager 09-15. juli. Deltakerne må ha en tilknytning til Værøy

Dette er en oppfordring til lag og foreninger, næringsaktører og andre om å bidra til innholdsrike Værøydagan uke 28.

Fysioterapeuten er borte i uke 22, pga. kurs.

Vi har nå fått både funksjonsbeskrivelse og rapport mulighetsstudie for Værøy skole.

Rapport mulighetsstudie har tre vedlegg med kostnadskalkyler, rapporten er også utarbeidet i en kortversjon/sammendrag.

Det legges opp til at rapporten presenteres av VSP i et folkemøte om ettermiddagen 12. juni. 

Elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass er nå tilgjengelig.

Her finner du elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass


Søknadsfristen er 20.mai 2017